Výrobci


 

Střelecký závod - SELECTION CUP 2019

Termín konání: 14. září 2019 – Kategorie Light a Heavy
Místo konání:   Placy
Startovné pro kategorii LIGHT : 3.000,- Kč
Startovné pro kategorii HEAVY : 2.700,- Kč
Můžete se těšit na dynamické střelecké i nestřelecké situace, zajímavé prostředí, závod o ceny, upomínkové předměty a možnost osobně si prohlédnout některé položky z našeho sortimentu.

Pravidla účasti závodu SELECTION CUP (kategorie LIGHT a HEAVY ):

LIGHT - sportovní střelci, výstroj a výzbroj bez omezení.
HEAVY - povinná balistická ochrana - pláty a libovolná přilba, výzbroj bez omezení.
Závodů SC se mohou účastnit pouze registrovaní závodníci.
Závodník (střelec) si je vědom všech možných rizik spočívajících v možném vzniku škod nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
Účast závodu je na své vlastní riziko a zcela dobrovolná. Osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti absolvovat závod je pouze na závodnících.
Závod SC se bude konat za každého počasí.
Pořadatel závodu SC není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku vzniklou v souvislosti s účastí závodu SC nebo sledováním průběhu závodu SC.
Foto/video dokumentace, která je pořízena v průběhu závodu SC, může být použita k vlastní propagaci bez nároku na honorář nebo jiné náhrady.
Účastník závodu SC je povinen řídit se pokyny pořadatelů, pomocníků a rozhodčích závodu SC a to i v případě jejich výzvy k opuštění závodu. Každý závodník (střelec) je povinen dodržovat pravidla a informace závodu SC, které budou před začátkem závodu zveřejněny.
Ceny vítězům jsou předávány v době ukončení závodu (příslušné kategorie – LIGHT/HEAVY) nebo po dohodě s pořadateli závodu v prodejně SELECTION STORE.
Ceny nejsou právně vymahatelné.
Pořadatel závodu SC si vyhrazuje právo na změny.

 Registrace:

Pořadatel závodu SC má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího oznámení.
Registrace je možná pouze zasláním email zprávy ve volné formě s uvedením příslušných údajů: jméno, příjmení, datum narození, číslo zbrojního průkazu včetně skupin, ráže zbraní používaných při závodu (např. 9x19 mm a 5,56x45 mm), požadovaná velikost trička SC a divize, ve které bude závodník soutěžit (kategorie LIGHT, kategorie HEAVY).
Požadované údaje registrace musí závodník zaslat na e-mail: cup2019@selection-armory.cz, do předmětu zprávy uvést: Registrace SC2019 - jméno, příjmení – kategorie LIGHT nebo HEAVY (vzor: Registrace SC2019, Petr Novák – kategorie HEAVY).
Registrace je platná až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet organizátora závodu: SELECTION SERVICES, s.r.o.
Součástí registrace je zároveň zaplacení startovního poplatku bankovním převodem ve výši 3.000,- Kč pro kategorii LIGHT a 2.700,- Kč pro kategorii HEAVY. Číslo účtu: 223223308/5500, variabilní symbol: 2019, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení, LIGHT nebo HEAVY.
Závodník získává v našem obchodě registrační slevu 10% v SELECTION STORE (https://www.selection-store.cz/cs/) a 5%v SELECTION ARMORY (https://www.selection-armory.cz/). Sleva platí od zaplacení registračního poplatku do 30.9.2019
STORNO registrace není možné provést
Tričko lze vyzvednout v den závodu v místě prezence.
Kontaktní telefon v případě problému při registraci: +420 602 338 602

V souladu s čl. 24 a násl. nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) uděluji souhlas obchodní společnosti SELECTION SERVICES s.r.o. se sídlem Na Březince 1514/13, Praha 5- Smíchov identifikační číslo: 03184030 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka 228418 (dále jen "správce") pro účely soutěže Selection Armory CUP 2018 a další zpracování nezbytné v souladu se Zákonem o účetnictví. Nutné údaje, které budeme na základě vašeho souhlasu zpracovávat zahrnují jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, telefon, email, číslo zbrojního průkazu.

 

 

Přihláška HEAVY - ZDE

Přihláška LIGHT - ZDE