Výrobci

Selection CUP 2018

Střelecký závod - SELECTION CUP 2018

Termín konání:

7. září 2018 - divize LEAF (AČR, PČR, VS, CS a MP)      

8. září 2018 - divize TACTICAL (určeno pro širokou střeleckou veřejnost)

Místo konání: Anti Terror Academy, Stod u Plzně

Startovné: 1.500 Kč/příslušná divize

Můžete se těšit na dynamické střelecké i nestřelecké situace, zajímavé prostředí, závod o ceny, upomínkové předměty a možnost osobně si prohlédnout některé položky z našeho sortimentu.

 

Pravidla účasti závodu SELECTION CUP (divize LEAF a TACTICAL ):     

Závodů SC se mohou účastnit pouze registrovaní závodníci.

Závodník (střelec) si je vědom všech možných rizik spočívajících v možném vzniku škod nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.

Účast závodu je na své vlastní riziko a zcela dobrovolná. Osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti absolvovat závod je pouze na závodnících.

Závod SC se bude konat i za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Pořadatel závodu SC není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku vzniklou v souvislosti s účastí závodu SC nebo sledováním průběhu závodu SC.

Foto/video dokumentace, která je pořízena v průběhu závodu SC, může být použita k vlastní propagaci bez nároku na honorář nebo jiné náhrady.

Účastník závodu SC je povinen řídit se pokyny pořadatelů, pomocníků a rozhodčích závodu SC a to i v případě jejich výzvy k opuštění závodu. Každý závodník (střelec) je povinen dodržovat pravidla a informace závodu SC, které budou před začátkem závodu zveřejněny.

Ceny vítězům jsou předávány v době ukončení závodu (příslušné divize – TACTICAL/LEAF) nebo po dohodě s pořadateli závodu v prodejně SELECTION STORE.

Ceny nejsou právně vymahatelné.

Pořadatel závodu SC si vyhrazuje právo na změny.

 

Registrace

Pořadatel závodu SC má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího oznámení.

Registrace je možná pouze zasláním email zprávy ve volné formě s uvedením příslušných údajů: jméno, příjmení, datum narození, číslo zbrojního průkazu včetně skupin, ráže zbraní používaných při závodu (např. 9x19 mm a 5,56x45 mm), požadovaná velikost trička SC a divize, ve které bude závodník soutěžit (divize TACTICAL, divize LEAF). V případě divize LEAF zaslat číslo služebního průkazu a organizaci, kterou reprezentuje (např. divize LEAF, č. p. XXXXX, ACR)

Požadované údaje registrace musí závodník zaslat na e-mail: cup2018@selection-armory.cz, do předmětu zprávy uvést: Registrace SC2018 - jméno, příjmení - divize TACTICAL nebo LEAF (vzor: Registrace SC2018, Petr Novák - divize TACTICAL)

Registrace je platná až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet organizátora závodu: SELECTION STORE

Součástí registrace je zároveň zaplacení startovního poplatku bankovním převodem ve výši 1.500 Kč pro příslušnou divizi. Číslo účtu: 223223308/5500 , variabilní symbol: 2018, zpráva pro příjemce: jméno a  příjmení, TACTICAL nebo LEAF

STORNO registrace a refundaci startovního poplatku je možné nejpozději 15 dní před závodem na email pořadatele.

Tričko lze vyzvednout v den závodu příslušné divize (TACTICAL/LEAF) v místě prezence.

Kontaktní telefon v případě problému při registraci: +420 602 338 602

V souladu s čl. 24 a násl. nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) uděluji souhlas obchodní společnosti SELECTION SERVICES s.r.o. se sídlem Na Březince 1514/13, Praha 5- Smíchov identifikační číslo: 03184030 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka 228418 (dále jen "správce") pro účely soutěže Selection Armory CUP 2018 a další zpracování nezbytné v souladu se Zákonem o účetnictví. Nutné údaje, které budeme na základě vašeho souhlasu zpracovávat zahrnují jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, telefon, email, číslo zbrojního průkazu.

 

 

Přihláška LEAF   -   ZDE

Přihláška TACTICAL  (PLNO)